W niedzielę, 27 maja 2018 r. o godz. 10.30, odbyła się w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, której przewodniczył ojciec proboszcz Emanuel Ligocki OFM. Do pierwszej spowiedzi oraz Komunii Świętej przystąpiło 68 dzieci. Wszystkim dzieciom życzymy, aby trwały przy Chrystusie przez całe swe życie i zawsze miały serce tak czyste i piękne jak w dzień Pierwszej Komunii Świętej.

 W niedzielę 27 maja 2018 r. w naszej parafii obchodziliśmy Niedzielę powołaniową. Przybyli do nas bracia z Panewnik na czele z o. Euzebiuszem, który wygłosił Słowo Boże.

26 maja odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi do Matki Bożej Pokornej w mRudach Raciborskich. Mszy przewodniczył bp Jan Wieczorek, który w homilii nawiązał do wielowiekowej historii tego miejsca, wspominając m.in. przekazanie kopii obrazu Matki Bożej z rudzkiego sanktuarium kard. Meisnerowi. Miało to miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii z udziałem papieża Benedykta XVI. Mówił także o świętych i zachęcał, by mieć szeroko otwarte serca jak Maryja i pomagać wszystkim, których spotykamy. Na zakończenie Mszy św. bp Jan Wieczorek i ks. Piotr Kopiec, diecezjalny duszpasterz Dzieci Maryi wręczali nagrody animatorkom, które przez miniony rok uczestniczyły w spotkaniach, organizowanych w parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. W drugiej części pielgrzymki odbyło się nabożeństwo majowe oraz gry i zabawy w tematyce maryjnej, inspirowane Kołem Fortuny.

 

O godz. 20.00 w sobotę rozpoczęliśmy Wigilię Paschalną. Głównym celebransem liturgii był o. Emanuel OFM. Ta pełna symboliki oraz głębi teologicznej Celebracja została zainicjowana poświęceniem ognia. Z zapalonym Paschałem wszyscy udali się do świątyni, by po przekazaniu sobie ognia wysłuchać Orędzia Paschalnego. Liczne czytania Słowa Bożego pomogły otworzyć serca na Historię Zbawienia. Póżniejsza Liturgia chrzcielna była okazją do odnowienia przyrzeczeń danych Panu Bogu. Byliśmy także śwaidkami chrztu osoby dorosłej p. Magdaleny, którą przygotowywał o. Tacjan OFM. Wczesnym rankiem w niedzielę o godz. 6.00 obwieściliśmy Zmartwychwstanie Naszego Pana. Wdzięczni Bogu za Zwycięstwo wierni przyjęli Pana do serc podczas Eucharystii.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej rozpoczęliśmy Liturgię Wielkiego Piątku. O godz. 18.00 o. Hadrian OFM  wraz z asystą procesjonalnie udał się do ołtarza. Na znak głębokiego uniżenia i pokory wobec Męki Pana padł przed ołtarzem. Po odczytaniu Męki Pańskiej nastąpiła homilia. Kaznodzieja odniósł się do Misterium Krzyża i pogłębił jego sens i znaczenie w życiu człowieka. Adoracja Krzyża była dla wiernych okazją do oddania czci Zbawicielowi. Po udzieleniu Komunii Św. procesja udała się do Grobu Pańskiego.

29 marca w Wielki Czwartek o godz. 18.00 Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył o. Teofil OFM rozpoczęły się w naszej parafii obchody Triduum Paschalnego. To szczególny czas w ciągu roku liturgicznego, gdy w trakcie trzech kolejnych dni rozważane są męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W liturgii Wielkiego Czwartku upamiętniona została Ostatnia Wieczerza, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami. To zarówno dzień ustanowienia Eucharystii, jak i kapłaństwa, a więc święto kapłanów. Dlatego w ten wyjątkowy dzień wszyscy ojcowie pracujący w naszej parafii stają razem przy ołtarzu. Jest to jedyna Msza święta, jaką odprawia się tego dnia w kościołach parafialnych (oprócz Mszy Krzyżma w katedrze). Po procesyjnym wejściu kapłanów i ministrantów na początku Mszy świętej śpiewa się hymn „Chwała na wysokości Bogu” z towarzyszeniem bijących wszystkich dzwonów i dzwonków. Wówczas milkną organy i od tej pory zamiast dzwonków używa się kołatek. W homilii o. Klemens OFM nawiązując do fragmentu Ewangelii św. Jana mówiącym o umyciu nóg Piotrowi przez Jezusa podkreślił szczególną rolę służby nie tylko w życiu kapłanów, ale wszystkich chrześcijan. Wielkoczwartkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu w uroczystej procesji do kaplicy przechowywania (tzw. ciemnicy). Od tej chwili tabernakulum pozostaje puste, wieczna lampka zgaszona, a z ołtarza zdejmuje się obrus, mszał i świece. Adoracja w kaplicy trwała do godziny 22.00.

W naszej parafii, w dniach od 3 do 7 marca odbyły się rekolekcje parafialne oraz rekolekcje wielkopostne dla dziecii młodzieży. Rekolekcyjnym ćwiczeniom przewodził o. Zdzisław OFM z Wrocławia.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ona ustanowiona na pamiatkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do swiat, bedącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Tego dnia wierni przynoszą do kościola palmy, symbol odradzającego się życia. Tradycją Niedzieli Palmowej jest procesja z palmami. W naszej parafi uroczysta procesja odbyła się podczas Mszy św. o godz. 9.00, której przewodniczył o. proboszcz Emanuel OFM.

 

 

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates