28 stycznia w Munstertal (Niemcy) obchodził złoty jubileusz kapłaństwa pochodzący z naszej parafii ks. Jan Złotoś.

Otrzymaliśmy od niego list i obrazki jubileuszowe. 

Münstertal, 2009-02-20
„Aby dusza moja śpiewała Twoją chwałę i nie umilkła. Panie i Boże mój, wiecznie Tobie dziękować będę.” Psalm 30,13
 Czcigodni Ojcowie Franciszkanie, zacni parafianie, cytowany tutaj psalm – jak i dzień złotego jubileuszu kapłaństwa – obejmuje wszystkie trzy wymiary czasu: przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość.
Myślą obejmuję owy zimowy poranek, gdy z rąk ks. Biskupa Franciszka Jopa w kościele św. Andrzeja w Zabrzu otrzymałem święcenia kapłańskie.
Cztery dni później w kapliczce, jak nazywano wtedy prowizoryczny kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP, odprawiłem mszę prymicyjną.
Mieszkanie Ojców Franciszkanów (O.O. Romuald, Elzeary, Celestyn a później January) przy ul. Trocera było poniekąd i naszym domem, bo przez kilka lat funkcję gospodyni pełniła nasza Mama (zmarła 7 czerwca 2008). Wracając z KUL lub później z Opola pierwsze kroki kierowałem na ul. Trocera.
Sakrament, który wtedy otrzymałem, nie był jednorazowym wydarzeniem, lecz działał nadal w różnych stacjach kapłańskiej drogi – 15 lat w diecezji opolskiej, 35 lat w diecezji fryburskiej.
Serce pełne wdzięczności w sensie biblijnym zwraca się najpierw do Boga – dawcy dóbr wszelkich. Dlatego też  w centrum mojego jubileuszu była msza św. Dziękczynna, którą odprawiłem razem z grupą kapłanów, na czele z arcybiskupem Alfonsem Nossolem. Obok moich krewnych obecny był konwent Sióstr św. Józefa (byłe opactwo benedyktyńskie od roku 1919 służy kongregacji Sióstr św. Józefa) oraz wielu parafian. Miłą niespodziankę sprawiły mi niektóre grupy, co pokazało się w wystroju kościoła, w służbie około 50 ministrantów, w udziale chóru kościelnego w połączeniu z utworami instrumentalnymi oraz w uroczystym przyjęciu w sali parafialnej, do którego doszło z inicjatywy miejscowego proboszcza oraz Rady Parafialnej.
Że ofiara pochwalna i dziękczynna została złożona również w Zabrzu, gdzie rozpoczęła się droga mojego kapłańskiego posługiwania, bardzo mnie cieszy i pozwala żywić nadzieję, że pieśń chwały, którą Panu śpiewam, nie zamilknie.
Wielebnym Ojcom oraz przedstawicielom parafii (Radzie Parafialnej) ślicznie dziękuję za przesłane życzenia a przede wszystkim za dar modlitwy.
Dziękując za wszelkie dobro, serdecznie wszystkich pozdrawiam –
Johannes Zlotos

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates