50f9bdac39a77_o_full.jpg

 

Do Stołu Pańskiego (Komunii Świętej) mogą przystępować wszyscy ochrzczeni po osiągnięciu odpowiedniego wieku (pojmujący czym jest Eucharystia), przygotowani przez półroczną katechezę oraz nie mający przeszkód moralnych czy prawnych. Przygotowanie do I Komunii Świętej (czy to dzieci, czy dorosłych) odbywa się zawsze przy parafii. Dorośli przygotowują się w półrocznym katechumenacie. Terminy spotkań są uzgadniane z każdym indywidualnie.

 

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI

 

Dzieci do przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej są zgłaszane przez rodziców lub opiekunów prawnych na pierwszym spotkaniu przygotowawczym we wrześniu. Na to spotkanie przychodzą tylko sami rodzice. Na następne spotkania przychodzą rodzice już z dziećmi.

 

wymagane dokumenty:

 

 

inne wymagania:

 

 

stroje komunijne:

 

W naszej parafii obowiązują dla wszystkichte same stroje. Są one własnością parafii. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków!

 

świeca komunijna:

 

Do Pierwszej Komunii Świętej dziecko powinno mieć własną świecę chrzcielną. Jeśli takiej już nie ma, to może być to inna podobna świeca.

 

termin uroczystości:

 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej przypada zawsze w ostatnią niedzielę maja o godz. 10:00.