bierzmowanie_900x300.jpg

 

Sakrament bierzmowania powinien przyjąć każdy ochrzczony. Co prawda sakrament ten nie jest konieczny do zbawienia,
jednak dzięki niemu doświadczamy umocnienia Duchem Świętym. Bierzmowanie można przyjąć dopiero przy osiągnięciu odpowiedniego wieku. W Polsce jest to 8 klasa Szkoły Podstawowej. Oczywiście można też później.

 

Uwaga: 

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się tylko przy parafii!

W naszej parafii (jak również w całej diecezji gliwickiej) trwa ono dwa lata (od przyszłego roku trzy!).

Młodzież przygotowująca się do tegoż Sakramentu w naszej parafii ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych po Mszy Świętej wieczornej w następujących terminach:

 

dla pierwszego roku przygotowania (uczniowie klas VII SP):

17.10.2019, 14.11.2019, 19.12.2019; 30.01.2020; 20.02.2020; 19.03.2020; 16.04.2020; 21.05.2020; 18.06.2020;

 

dla drugiego roku przygotowania (uczniowie klas VIII SP i starsi):

15.10.2019; 22.10.2019; 29.10.2019; 5.11.2019; 12.11.2019; 19.11.2019; 26.11.2019; 3.12.2019; 10.12.2019; 28.01.2020; 4.02.2020; 11.02.2020; 18.02.2020; 25.02.2020; spotkania marcowe zostaną doprecyzowane później.

 

Ponadto młodzież I i II roku przygotowania do Sakramentu Bierzmowania ma obowiązek uczestniczyć
w Adwentowym Dniu Skupienia, który odbędzie się w naszej parafii, w sobotę - 14.12.2019 r.

 

 

 

 WAŻNE INFORMACJE:

 

  

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

INNE WYMAGANIA

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DALSZE

 

Zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinno obejmować trzy lata. Spotkania takie odbywają się zasadniczo raz w miesiącu (od IX-VI) o 19:00 w kaplicy. Dokładne terminy są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich oraz w kalendarzu na naszej witrynie internetowej.

 

 

PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE

 

W trzecim roku przygotowania kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do wzięcia udziału w 6 lub 9 spotkaniach w małych grupach. Terminy tych spotkań są ustalane dla każdej grupy indywidualnie. Podział na grupy zostaje dokonany pod koniec września.

 

 

ZMIANA IMIENIA

 

Zgodnie z wytycznymi II Synodu Plenarnegodo bierzmowania winno się używać imienia chrzcielnego. Jeśli jednak nie ma patrona o danym imieniu wtedy można wybrać dodatkowe imię mające patrona. Jest tak dlatego, że Chrzest jest podstawowym sakramentem. Już w nim otrzymujemy dary Ducha Świętego. Bierzmowanie jest kontynuacją i uzupełnieniem chrztu, stąd powinno się zachować imię chrzcielne.

 

 

ŚWIADEK BIERZMOWANIA

 

Świadkiem bierzmowania powinien być rodzic chrzestny. Jeśli jest to niemożliwe wtedy świadkiem mogą być rodzice bądź opiekunowie. Ewentualnie świadkiem może być jakakolwiek dorosła osoba już bierzmowana. Świadkiem nie może być rówieśnik!

 

 

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

 

Kilka razy w ciągu roku w katedrze gliwickiej jest możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby dorosłe. Osoba taka musi jednak wpierw zostać przygotowana do bierzmowania w swojej parafii.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

INNE WYMAGANIA:

 

 

UWAGA: Jeśli dorosły pragnący przyjąć sakrament bierzmowania nie ukończył katechizacji, musi zostać przygotowany w ramach spotkań katechumenatu. Jest on uzgadniany indywidualnie z którymś z ojców naszego klasztoru.