W piątek 4 października, w uroczystość św. Franciszka, nasz parafianin - br. Tymoteusz Krajewski - złożył w panewnickiej bazylice na ręce prowincjała o. Antonina Brząkalika swoje zakonne śluby wieczyste. Wraz z nim profesję złożyli bracia: Bartymeusz Trąbecki, Izajasz Drzeniek, Kolumban Knopik, Maksymin Konik, Benedykt Myga, Mirosław Góra, Symeon Masarczyk i Romuald Kasmatovich.