W niedzielę 4 października (uroczystość św. Franciszka z Asyżu), w czasie mszy o 16:30 w Panewnickiej bazylice, swoją uroczystą profesję zakonną złożył nasz parafianin br. Fidelis Dudek OFM. Razem z nim śluby wieczyste złożyli: br. Jędrzej Róg z Radlina, br. Adam Czyż ze Zwonowic i br. Stefan Pupeika ze Słucka na Białorusi.