11 lipca 2014 roku Ojciec Św. Franciszek mianował trzech biskupów pomocniczych dla diecezji Hongkong. Są to Michael Yeung Ming-cheung, dotychczasowy wikariusz generalny diecezji, Stephen Lee Bun-sang, pełniący do tej pory obowiązki zastępcy przełożonego prałatury „Opus Dei” w Azji Wschodniej oraz nasz współbrat, Joseph Ha Chi-shing OFM.

O. Joseph Ha urodził się 4 marca 1959 roku w Hongkongu. Do Prowincji Matki Bożej Królowej Chin Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w roku 1984. Nowicjat odbył na Tajwanie i tam też złożył pierwsze śluby zakonne w 1985 roku. Następnie podjął studia filozoficzno-teologiczne w seminarium duchownym w Hongkongu. Profesję wieczystą złożył w 1988 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1990. W latach 1990-1993 odbył studia specjalistyczne w Rzymie, a od 1993 do 1997 roku studiował w Chicago.
Po powrocie do Hongkongu pełnił m.in. funkcję wikariusza parafialnego, wykładowcy seminarium, opiekuna szkół katolickich, proboszcza, magistra postulatu i nowicjatu, a także przełożonego miejscowej fundacji, będącej częścią franciszkańskiej prowincji obejmującej Tajwan i Hongkong.
Biskup nominat przez szereg lat był konsultorem watykańskiej komisji ds. Kościoła w Chinach. Jest autorem wielu publikacji i artykułów, głównie z zakresu duchowości franciszkańskiej.

Początki ewangelizacji Hongkongu związane są z obecnością franciszkańskich misjonarzy. Równocześnie z ustanowieniem brytyjskiej administracji kolonialnej w 1841 roku, utworzona została na tym terytorium prefektura apostolska. Pierwszym katolickim misjonarzem, który osiedlił się tu na stałe był o. Miguel Navarro OFM z Hiszpanii. W tym samym roku przybyły z Włoch o. Antonio Feliciani OFM został mianowany miejscowym prefektem apostolskim ad interim. Funkcję tę pełnił przez 10 lat.
Diecezja Hongkong została erygowana w 1946 roku. Do dziś podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Joseph Ha Chi-shing jest pierwszym Bratem Mniejszym wyniesionym do godności biskupiej w jej historii.

z Hong Kongu o. Roland Jabłoński OFM