Po raz drugi, po kilku latach przerwy, pielgrzymowaliśmy na rowerach do źródła św. Sarkandra w Wieszowie.

W wieszowskim lesie znajdowało się otoczone kultem źródło św. Sarkandra. Znajdowało, bo obecnie na jego miejscu znajduje się autostrada A1. Wykonawca autostrady zobowiązał się odbudować kapliczkę, która była przy źródle poza obrębem trasy. Ma to być wykonane pod koniec czerwca, dlatego w tym roku pielgrzymi zgromadzili się 2 VI o 15:00 przy tymczasowym krzyżu stającym nieopodal drogi 78.