W klasztorze franciszkanów w Katowicach- Panewnikach w dniach 20-25 czerwca 2010 roku odbyła się Kapituła Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. 

Kapitule przewodniczył wizytator generalny - o. Rufin Maryjka OFM z Prowincji Matki Bożej Anielskiej. W obradach brało udział 44 braci (22 z urzędu i 22 z wyboru), będących reprezentantami wspólnoty prowincjalnej liczącej obecnie 292 profesów, a wraz z nowicjuszami i postulantami 310 braci. Prócz braci z Polski byli także bracia pracujący w Niemczech, Włoszech, Czechach, Ukrainie, Białorusi, Rosji, Boliwii i Hong Kongu (prócz tego nasza Prowincja ma braci także w Austrii, Tanzanii, RCA, Estonii, Ziemi Świętej, Szwajcarii i USA).

W czasie kapituły przedstawiono raport o stanie naszej Prowincji. Sprawozdania przedstawili:

 •  Wizytator, o Rufin Maryjka
 •  Minister Prowincjalny, o. Ezdrasz Biesok
 •  Sekretarz Formacji i Studiów, o. Witosław Sztyk
 •  Prowincjalny Asystent FZŚ, o. Janusz Dziedzic
 •  Prowincjalny Sekretarz Ewangelizacji, o. Filip Kahlert
 •  Prowincjalny Moderator Ewangelizacji Misyjnej, o. Dymitr Żeglin
 •  Prowincjalny Moderator Duszpasterstwa Misyjno-Rekolekcyjnego, o. Mateusz Smolarczyk
 •  Prowincjalny Animator Duszpasterstwa Powołań, o. Idzi Soroburski
 •  Ekonom Prowincji - o. Antonin Brząkalik
 •  Bibliotekarz Prowincji, o. Lucjusz Wójtowicz
 •  Wicepostulator ds. Beatyfikacji, o. Lucjusz Wójtowicz
 •  Prezes Fundacji* Bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie, o. Jan-Kanty Piechota
 •  Prezes Fundacji* Stygmatów św. Franciszka na Białorusi, o. Aleksy Romanowicz

W czasie obrad uchwalono także poprawki do Statutów Partykularnych Prowincji. Poprawiono także i zatwierdzono Statuty Formacji i Studiów Prowincji. 

Kapituła, w dniu 23 czerwca 2010 r.  dokonała wyboru Ministra Prowincjalnego, którym został ponownie o. dr Ezdrasz Biesok OFM, pełniący ten urząd przez ostatnie 6 lat. O. Ezdrasz Franciszek Biesok OFM urodził 24 stycznia 1963 roku w Cieszynie. Życie zakonne rozpoczął w 1982 roku a pierwszą profesję zakonną złożył 27.08.1983 w Osiecznej. Profesję wieczystą złożył 8.10.1989 roku w Jerozolimie. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk ks. bpa Gerarda Bernackiego 14.05.1992 roku w Katowicach Panewnikach. W latach 1994-1996 odbył studia licencjackie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z prawa kanonicznego, a w latach 1997-1999 studia doktoranckie na Antonianum w Rzymie. Pełnił różne posługi dla Prowincji: wicemagister braci kleryków w Panewnikach (1999-2001), wicesekretarz prowincji (1999-2000), definitor prowincji (2001-2004), gwardian klasztoru w Górkach Wielkich (2001-2004). Na Kapitule Prowincjalnej w 2004 roku po raz pierwszy został wybrany Ministrem Prowincjalnym.

Wybrano także Wikariusza Prowincji o. Antonina Brząkalika, który także pełnił ten urząd przez ostatnie 6 lat. Kapituła dokonała również wyboru pięciu Definitorów, czyli członków Zarządu Prowincji na następne trzy lata. Definitorami zostali: o. Józef Czura, o. Manfred Gruber, o. Dymitr Żeglin, o. Lucjusz Wójtowicz, o. Filip Kahlert. Definitorium wspomaga Ministra Prowincjalnego w kierowaniu życiem Braci w Prowincji.

W czasie uroczystego zatwierdzenia wyboru homagium Ministrowi Prowincjalnego złożyli: bracia z Prowincji, przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Autonomicznej Komandorii Śląskiej Zakonu Templariuszy, której Prowincjał jest duchowym protektorem.   

oprac. na podstawie www.panewniki.franciszkanie.pl

* Fundacja to struktura administracyjna Zakonu, będąca zależną od macierzystej prowincji. Fundacja docelowo ma się stać nową prowincją zakonną.

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates