W niedzielę 12 lipca wieczorem w wieku 39 lat zmarł nagle o. Hiob Środowski, gwardian i proboszcz w Choczu. Jego pogrzeb odbył się w Panewnikach w czwartek 16 lipca.
O. Hiob -  jeszcze jako diakon - pomagał w naszej parafii w "kolędowaniu". Było to parę ostatnich dni grudnia 2003 r.

Rafał Marek Środowski urodził się 31 grudnia 1976 r. w Tychach z rodziców Jerzego i Adeli z domu Duda. Ochrzczony został 20 lutego 1977 roku w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach-Paprocanach, a sakrament bierzmowania otrzymał 12 stycznia 1991 roku w tyskiej parafii Świętego Ducha.    Mając siedem lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 37 w Tychach, którą ukończył po ośmiu latach w 1991 roku. W tym też czasie pilnie uczęszczał na katechezę przyparafialną. Kontynuował naukę w pięcioletnim Technikum Zawodowym w Katiwicach-Kostuchnie i ukończył je w 1996 roku zdając egzamin dojrzałości i zdobywając zawód Technika Mechanika Obróbki Skrawaniem.

Dnia 28 sierpnia 1996 roku zwrócił się z prośbą o przyjęcie go do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach. Termin zgłoszenia był dość późny, dlatego został przyjęty jako postulant i skierowany na studia filozoficzne do WSD Franciszkanów  w Panewnikach. Po dwóch latach nauki i ukończeniu studiów filozoficznych poprosił o przyjęcie do nowicjatu.

Nowicjat rozpoczął 28 sierpnia 1998 roku w Chorzowie otrzymując z rąk ministra prowincjalnego o. Józefa Czury  imię zakonne Hiob oraz habit franciszkański. Nowicjat odbył w klasztorze na Goruszkach w Miejskiej Górce. W tamtejszym kościele, 28 sierpnia 1999 roku, o. Józef Czura przyjął od niego pierwszą profesję.

Po nowicjacie wrócił do Panewnik i  podjął w tamtejszym Wyższym Seminarium studia teologiczne. Minister prowincjalny o. Józef Czura, w kaplicy klasztoru panewnickiego, wprowadził Go 8 grudnia 1999 roku w posługę lektora, a 8 grudnia 2000 roku w posługę akolity, natomiast 17 września 2002 roku, w bazylice panewnickiej, przyjął od Niego profesję uroczystą. Biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rokoczy udzielił Mu 21 listopada 2002 roku, w franciszkańskim kościele w Górkach Wielkich, święceń diakonatu, a ks. abp Damian Zimoń wyświęcił Go 22 maja 2003 roku, w bazylice w Panewnikach na prezbitera.

Pierwszą jego placówką po studiach i otrzymaniu świeceń był klasztor w Chorzowie-Klimzowcu, do którego skierowała go obediencja z dnia 3 sierpnia 2003 roku – przebywał tam 7 lat w charakterze katechety. Przez 6 lat był także ekonomem tego klasztoru (2004-2010) oraz należał do zarządu klasztoru jako dyskret (2005-2009) i wikariusz domu (2009-2010). Przez jakiś czas był także opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza.

Po Kapitule Prowincjalnej w 2010 roku został powołany na urząd wikariusza parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach. Był nauczycielem religii w Prywatnym Licem Ogólnokształcącym im. Kenedy’ego, zajmował się duszpasterstwem młodzieży mi. in. przygotowując przy parafii młodzież do bierzmowania, prowadził Oazę Rodzin i Odnowę w Duchu Świętym. W 2012 roku został przez Ordynariusza Katowickiego powołany do Diecezjalnej Rady Kapłańskiej.
Od grudnia 2011 należał jako dyskret do zarządu panewnickiego klasztoru.

Po trzech latach pobytu w Panewnikch, powierzono Mu urząd gwardiana i proboszcza w Choczu. dokąd udał się w lipcu 2013 roku. Na tych urzędach zastała Go śmierć 12 lipca 2015 roku.

O. Hiob Rafał Środowski przeżył 38 lat, w Zakonie 16, w kapłaństwie 12.