12 sierpnia 2015 roku w Rybniku zmarł br. Paschazjusz Tarabura OFM. Jego pogrzeb odbył się w bazylice w Katowicach-Panewnikach, w czwartek 20 sierpnia o godz. 10:00. Obrzędom przewodniczył minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik, a mowę pogrzebową wygłosił o. Hadrian Beck. Br. Paschazjusz został pogrzebany na cmentarzu panewnickim w Katowicach-Ligocie.

Br. Paschazjusz Janusz Tarabura urodził się 22.03.1971 r. w Rudzie Śląskiej-Goduli z rodziców Alojzego Tarabury i Elżbiety z d. Malka. Ochrzczony został 04.04.1971 r. w kościele parafialnym św. Józefa w Rudzie Śl., a sakrament bierzmowania przyjął z rąk ks. bpa Czesława Domina 13.10.1984 r. w kościele św. Pawła w Rudzie Śl. - Nowym Bytomiu przyjmując imię Marek. Wraz ze starszym bratem był wychowywany w rodzinie robotniczej o tradycjach religijnych.

Mając siedem lat rozpoczął w 1978 roku naukę w Szkole Podstawowej nr 22 w Nowym Bytomiu, którą ukończył w roku 1986. Naukę kontynuował w trzyletniej Zasadniczej Szkole Górniczej przy kopalni „Halemba”. Po jej ukończeniu pracował przez 7 lat w tejże kopalni i równocześnie w latach 1990-1993 zdobywał średnie wykształcenie w Technikum Górniczym w Bytomiu-Szombierkach.

Idąc za głosem powołania zakonnego i chcąc swe życie zrealizować w duchu św. Franciszka z Asyżu, zgłosił się w lutym 1993 roku do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce jako aspirant do kapłaństwa. Został przyjęty i po zdaniu matury rozpoczął 15.06.1993 r. postulat w klasztorze w Chorzowie-Klimzowcu. Tam, 28.08.1993 r., został przyjęty do nowicjatu przez ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdę – otrzymał habit zakonny i imię zakonne Paschazjusz. Nowicjat odbył w klasztorze w Miejskiej Górce, gdzie 27.08.1994 roku o. prowincjał Damian Szojda przyjął od niego profesję czasową.

Po nowicjacie, zgodnie ze swoim pragnieniem, podjął studia filozoficzno-teologiczne w Franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Panewnikach. Studiował do grudnia 1998. Dnia 04.02.1998 r. w kaplicy domowej klasztoru panewnickiego o. prowincjał Damian Szojda wprowadził Go w posługę lektora.

Przed świętami Bożego Narodzenia 1998 roku zrezygnował ze studiów i jako brat zakonny skierowany został do klasztoru w Bohuminie, skąd po czteromiesięcznym pobycie udał się w charakterze zakrystiana i furtiana do Starych Panewnik, a następnie, w sierpniu 2000 roku, jako zakrystian i furtian do klasztoru w Opolu. W międzyczasie złożył 04.02.1999 roku w kaplicy panewnickiego klasztoru na ręce ministra prowincjalnego o. Józefa Czury profesję uroczystą. Podczas pobytu w Opolu Biskup Opolski ustanowił Go Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.

Po Kapitule Prowincjalnej w 2001 roku został przydzielony do wspólnoty klasztoru w Rybniku, gdzie przebywał przez 6 lat pełniąc posługę najpierw zakrystiana, a od 2004 roku furtiana. Został także wybrany w 2001 roku dyskretem tego klasztoru.

W roku 2007 przeniósł się do Rybnika-Zamysłowa, by zająć się gospodarstwem domowym, ogrodem i kancelarią parafialną. Jak się okazało był to ostatni klasztor w którym przebywał.

Zmarł 12 sierpnia 2015 roku w Rybniku, krótko po przewiezieniu do szpitala.

Br. Paschazjusz Janusz Tarabura przeżył 44 lata, w Zakonie 21.