Chrzest.jpg 

Sakrament Chrztu Świętego może przyjąć każdy nieochrzczony w Kościele Rzymsko-katolickim ora w Kościołach prawosławnych i protestanckich, w których chrzest jest uznawany przez Kościół Katolicki. Dorośli (w tym dzieci, które ukńczyły siódmy rok życia) sami zgłaszają chęć przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego. Winni oni wziąć udział w rocznym przygotowaniu. Inaczej jest to w przypadku chrztu niemowląt.

 

Zasadniczo Sakrament Chrztu Świętego powinno się przyjąć we własnej parafii (o przynależności do niej decyduje miejsce faktycznego zamieszkania). Jeżeli Chrzest Święty ma się odbyć w innej parafii, należy uzyzkać zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią.

 

 

 

CHRZEST NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

 

wymagane dokumenty:

 

UWAGA: Chrzest mogą zgłosić tylko i wyłącznie rodzice dziecka (przynajmniej jedno z nich).

W przypadku wolnych związków i związków niesakramentalnych - matka dziecka.

 

inne wymagania:

 

 

UWAGA: Nauki przed chrztem odbywają się w każdą I sobotę miesiąca o 16:00 w kaplicy.

 

 

Pamiętaj... 

 

Dziecko powinno mieć imię w duchu chrześcijańskim. Należy pamiętać, że dziecko będzie nosiło to imię przez całe życie.

 

Termin chrztu w naszej parafii to zawsze 1 i 3 niedziela miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00.

 

UWAGA: Jeśli dziecko znajdowało się w niebezpieczeństwie śmierci i zostało już ochrzczone (np. w szpitalu), w takim wypadku nie powtarza się chrztu w kościele parafialnym, a jedynie sprawuje obrzędy wyjaśniające.

 

Każdy ochrzczony powinien mieć dwoje chrzestnych (kobietę i mężczyznę). Istnieje jednak możliwość, aby był tylko jeden chrzestny (bądź chrzestna). Świadkiem chrztu może być jedynie chrześcijanin niekatolik.

Chrzestnym może zostać tylko osoba bierzmowana, wierząca i praktykująca, bowiem bierze na siebie obowiązek troski o wychowanie dziecka w wierze. W związku z tym chrzestnym nie może być osoba żyjąca tylko w związku cywilnym bądź konkubinacie. Może być osoba po rozwodzie, ale nie żyjąca w nowym związku.

 

 

CHRZEST DOROSŁYCH

 

wymagane dokumenty:

inne wymagania:

Zasadniczo dorosłego winien ochrzcić miejscowy biskup. Biskup może jednak zezwolić na chrzest innemu kapłanowi. Dorosły przyjmuje chrzest w czasie Mszy Świętej, podczas której przyjmuje również po raz pierwszy Komunię Świętą oraz może zostać bierzmowany.