2 X w kaplicy klasztornej przyrzeczenia FRA złożyła Sabina Botor. Życzymy jej błogosławieństwa Bożego i opieki św. Franciszka. 

Złożenie Przyrzeczeń jest potwierdzeniem swojej przynależności do ruchu FRA i wspólnoty. Składający przyrzeczenia zobowiązany jest do:

  • Codziennego odmawiania Nieszpór z Liturgii Godzin lub 12 „Ojcze nasz”.
  • Uczestniczenia w 1 Eucharystii poza Msza Świętą niedzielą.
  • Zewnętrznego okazywania przynależności do wspólnoty franciszkańskiej przez noszenie znaku "Tau".
  • Apostolstwa w formie poświęcania swojego czasu i zdolności na rzecz wspólnoty, parafii lub bliźniego.
  • Pracy nad sobą i dawania świadectwa zwłaszcza w domu rodzinnym.

Złożenie przyrzeczeń nie warunkiem uczestniczenia w ruchu FRA. Jest dobrowolnym wyrazem bardzie świadomego włączenia się w ten ruch.

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates