Podobny obraz

 

Choruje ktoś wśród was?

Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.

A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,

a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

(Jk 5, 14-15)

 

 

W naszej parafii odwiedziny chorych i wiekiem osłabionych parafian odbywają się w pierwsze piątki miesiąca
od godziny 9:00.

 

 

Chorych, którzy pragną przyjąć Sakrament Namaszczenia należy zgłosić przy furcie klasztornej.

W domu należy przygotować: biały obrus, krzyż i świece.

Wypada, aby domownicy obecni w domu, uczestniczyli w obrzędzie przyjęcia Sakramentu Namaszczenia.

 

 

W przypadku nagłego niebezpieczeństwa utraty życia
można o każdej porze prosić o przybycie kapłana z Sakramentami.

 

 

Chorym, przebywającym w szpitalach, Sakramentów Świętych zasadniczo udziela kapelan szpitala.

 

 

 

 

Jak to jest z Sakramentem Namaszczenia Chorych,

kiedy i ile razy w życiu można go przyjmować?

 

Nie można powiedzieć, ile razy w życiu powinno się skorzystać z Sakramentu Namaszczenia Chorych. To zależy od konkretnego człowieka, jego zdrowia i wiary w sakrament. Istotniejsze pytanie to: kiedy go przyjąć? Zasadniczo przyjmują go ci, którzy trafili do szpitala, czyli osoby, których zdrowie nie jest dobre.

Inna grupa osób to chorzy lub niepełnosprawni od lat. Ci przyjmują Sakrament Chorych regularnie, np. we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes czy w czasie rekolekcji parafialnych, lub też przy okazji odwiedzin chorych przez kapłana z okazji pierwszego piątku miesiąca.

Są też tacy, którzy wołają księdza z olejami, kiedy ktoś z ich bliskich jest na łożu śmierci. Tym ostatnim trzeba powiedzieć z całą stanowczością, że Sakrament Chorych to nie jest ostatnie namaszczenie (Wiatyk), którego udziela się tylko umierającym.

Sakrament Namaszczenia Chorych to łaska Boża, by w chorobie nie stracić wiary w Boga i życie wieczne. Nie należy się go bać czy unikać, uważając, że jeżeli ksiądz przychodzi z tym sakramentem, to niechybnie czeka chorego śmierć. Dlatego też nie powinno się czekać z przyjęciem tego sakramentu czy jego udzieleniem do ostatniej chwili.

Czy może przyjąć sakrament namaszczenia chorych osoba, która wcale nie jest obłożnie chora? Oczywiście, że tak! Jeżeli ktoś czuje się niezbyt dobrze, a wierzy w uzdrawiającą moc sakramentów, to jak najbardziej może go przyjąć. Pamiętać jednak trzeba, że owocem wcale nie musi być fizyczne uzdrowienie chorego. Sakrament ten ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu, być może uzdrowienie fizyczne, ale przede wszystkim ma otworzyć go na Ducha Świętego, który obdarza chorego mocą do walki z chorobą. Mówi o tym formuła Sakramentu Namaszczenia Chorych:

 

Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.

 

Sakrament Chorych sprawia też, że w rzeczywistości ciężkiej choroby czy niebezpieczeństwa śmierci, chory nie utraci wiary w Boga, jedynego dawcę i Pana życia. Jeżeli chory jest świadomy, zadbajmy by udzielenie sakramentu chorych poprzedzały Sakrament Pokuty i Pojednania oraz Komunii Świętej.

Czy ostatnie namaszczenie i Namaszczenie Chorych to ten sam sakrament? Nie! Sakrament Namaszczenia Chorych często jeszcze błędnie mylony jest z Wiatykiem, czyli ostatnią Komunią Świętą, której udziela się umierającemu człowiekowi, jako Pokarmu (Ciało Chrystusa) na drogę do wieczności. Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa Wiatyk sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata do Ojca. Nie istnieje zatem coś takiego jak ostatnie namaszczenie; możemy mówić co najwyżej o ostatniej Komunii Świętej, czyli Wiatyku.

Jakie są skutki Sakramentu Namaszczenia Chorych? Sakrament Chorych jest Sakramentem uzdrowienia, zatem przynosi choremu łaskę umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości, odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umocnienia przeciw pokusom złego ducha, zwłaszcza przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Kolejnym ze skutków tegoż Sakramentu może być uzdrowienie duszy lub/oraz ciała, jeśli taka jest wola Boża. Jeżeli osoba chora jest nieprzytomna lub obiektywnie niezdolna do odbycia Spowiedzi Świętej, Sakrament Chorych przynosi choremu także odpuszczenie grzechów i udziela daru siły i głębszego zjednoczenia się z męką Chrystusa. A gdy choroba nieuchronnie zmierza do śmierci, przygotowuje chorego na przejście do życia wiecznego.