mf.jpg

Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi, którzy myśląc poważnie o życiu, nie boją się szukać prawdziwej mądrości i słuchać Bożego głosu. Wpatrzeni w przykład Biedaczyny z Asyżu powoli odkrywamy sens i moc miłości Jezusa Ukrzyżowanego, aby pójść za Nim i mieć życie wieczne.

 

Poruszeni mocą Ducha Świętego, spotykamy się w każdy piątek po Mszy Świętej wieczornej po to, aby w świetle życia świętego Franciszka z Asyżu rozpoznać swoje powołanie.

 

Spoglądając na Pana Jezusa, który działa w życiu franciszkanów świeckich oraz wspólnoty Braci Mniejszych, uczymy się żyć we współczesnym świecie, odkrywając moc życia małżeńskiego i konsekrowanego, rodzinnego i eklezjalnego, zawodowego i ewangelizacyjnego.

 

Wporowadzeni w podstawy życia braterskiego, dojrzewamy do podjęcia decyzji, aby przez przyrzeczenia złączyć się ściślej ze wspólnotą i razem iść przez życie, ucząc się, co to znaczy pełnić wolę Bożą.

 

Ważnym elementem naszej formacji są kontakty z Franciszkańskim Centrum Młodzieżowo-Powołaniowym "Trzej Towarzysze" w Chorzowie, ze wspólnotami Młodzieży Franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, które działają przy klasztorach w Bytomiu, Chorzowie, Kobylinie, Panewnikach, Rybniku i w Zamysłowie oraz wspólnotami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, z którymi dzielimy ten sam charyzmat życia franciszkańskiego w świecie.

 

Oprócz spotkań formacyjnych organizowanych przy naszej parafii, uczestniczymy w rekolekcjach, dniach skupienia, organizujemy wyjazdy integracyjne, piesze pielgrzymki, wyprawy rowerowe i nie tylko... 

 

Dla wielu ciekawostką może być to, że regujemy własny kwartalnik - FRAzetka, w którym m.in. dzielimy się aktualnościami z życia naszej wspólnoty.

 

Razem z nami swoją formację przeżywają Ministranci starsi - Lektorzy i Animatorzy LSO oraz starsze Marianki. Celem prowadzonej w ten sposób formacji jest to, byśmy w braterskiej wspólnocie młodzieżowej przeżywali relację z Bogiem i między sobą. Ufamy, że to doświadczenie nas ubogaci i przygotuje do podjęcia konkretnej misji w Kościele i świecie, a także ożywi naszą wspólnotę parafialną, której chcemy służyć poprzez czynne zaangażowanie w formację młodszych Ministrantów i Dzieci Maryi.

 

 

Warto wiedzieć, że...

 

Jako wspólnota należymy do międzynarodowej wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej, dzięki czemu spotykamy się z młodzieżą franciszkańską z całego świata. Ci, którzy szukają swojego powołania i chcą się przygotować do ewangelicznego życia w świecie, znajdą w Młodzieży Franciszkańkiej światło i zachętę do świętego życia.

 

 

Krótko mówiąc...

 

Młodzież Franciszkańska przy parafii Niepokalanego Serca NMP w Zabrzu to wspólnota młodych ludzi, którzy czują się wezwani przez Ducha Świętego do przeżywania we wspólnocie doświadczenia życia chrześcijańskiego, zgodnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa w świetle orędzia i duchowości Świętego Franciszka z Asyżu (por. KG 96, 2). Spotykamy się w każdy piątek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej i jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do naszej wspólnoty :)

 

 

 

W naszej parafii duszpasterzem młodzieży (LSO, MF i DzM) jest o. Jędrzej OFM.