1 września do furty klasztornej zadzwonił misiek Marian Wasiek. Poprosił o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych. O. Gwardian zgodził się, by  misiek zasilił szeregi franciszkańskie w zabrzańskiej wspólnocie.

Niestety w związku z tym pojawił się pewien problem - w naszym klasztorze nie ma już wolnych pokoi. Dlatego bracia zdecydowali, że w drodze wyjątku nowy współbrat będzie mieszkał poza klasztorem. W każdą niedzielę jedno z dzieci będzie mogło zabrać miśka na tydzień do domu. W czasie mszy o 10:30 z przyniesionych przez dzieci obrazków zostanie wylosowany jeden. Jego autor(ka) będzie gościć u siebie w domu brata miśka do następnej niedzieli.

Na razie misiek otrzymał już habit zakonny. W niedzielę  8 IX w czasie mszy o 10:30 otrzymał zakonne imię brat Peregryn (czyli "ten, który wędruje").

Marian Wasiek

brat Peregryn