Już po raz trzeci w uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Król niebieski wyruszył spod kościoła św. Józefa na koniu. Król żółty powędrował spod hali Pogonii na wielbłądzie. Nasz król czerwony pojechał od kościoła św. Kamila na rydwanie. Towarzyszył mu drugi rydwan z królewską świtą. Rydwany te są dokładną kopią rydwanów z filmu Ben Hur.

O Orszaku napisali:
Nowiny Zabrzańskie
Głos Zabrza
Nasze miasto Zabrze