Dnia 5 grudnia 2014 roku, o godz. 8:30, w 63 roku życia, 43 roku życia zakonnego, 36 roku kapłaństwa, zmarł w panewnickim klasztorze o. Sylwester Piotr Haśnik OFM.
Pogrzeb odbył się w bazylice panewnickiej we wtorek, 9 grudnia, o godz. 11:00.

Piotr Antoni Haśnik urodził się 12 czerwca 1952 r. w Katowicach-Ligocie z rodziców Pawła Haśnika i Zofii z domu Nowicka. Ochrzczony został w 1952 roku w uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła w franciszkańskim kościele parafialnym św. Ludwika Króla w Katowicach-Panewnikach. Tam także przystąpił w 1961 roku do I Komunii św. oraz otrzymał 24.11.1962 r. sakrament bierzmowania.

Wychowywał się, wraz z dwiema młodszy¬mi siostrami, pod troskliwą opieką rodzi¬ców. Mając siedem lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 35 imieniem Józefa Wieczorka w Katowicach-Ligocie, którą ukończył w 1967 roku. Żywo interesował się radiotechniką, dlatego kontynuował naukę w pięcioletnim Technikum Elektronicznym w Katowicach-Piotrowicach.
Przez cały czas trwania szkoły podstawowej i średniej uczęszczał regularnie na naukę religii i troszczył się o pogłębianie wiary przez gorliwe życie sakramentalne.

Po zdaniu matury nie starał się o przyjęcie do jakiejś państwowej wyższej uczelni, ale mając głębokie odczucie powołania i chęć służenia ludziom, zgłosił się 28maja 1972 roku do franciszkańskiej prowincji Wniebowzięcia NMP w charakterze aspiranta do kapłaństwa. Dnia 27 czerwca 1972 r. został przyjęty z poleceniem stawienia się w klasztorze w Osiecznej celem odbycia kandydatury.

Dnia 10 sierpnia przybył do Osiecznej jako kandydat do Zakonu, a po miesiącu, 10 września 1972 roku, wikariusz prowincji o. Damian Szojda, przyjął Go do nowicjatu. Otrzymał wtedy zakonne imię Sylwester. Także na ręce o. Damiana Szojdy złożył 2 września 1973 roku w Osiecznej pierwsze przyrzeczenia zachowania rad ewangelicznych.

Lata 1973-1979 to okres sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. W tym czasie minister prowincjalny o. Damian Szojda udzielił Mu w franciszkańskim kościele św. Wojciecha w Bytomiu 12.02.1976 r. posługi lektora i dnia 12.02.1997 r. w panewnickiej bazylice posługi akolity oraz tego samego dnia przyjął tam od Niego profesję uroczystą. Biskup katowicki ks. Herbert Bednorz, w bazylice w Panewnikach, udzielił Mu 22.03.1978 r. święceń diakonatu, a 11.04.1979 r. święceń prezbiteratu.

Pierwszą jego placówką po studiach i otrzymaniu świeceń był klasztor w Wieluniu, do którego skierowała go obediencja z dnia 17.08.1979 r. - przebywał tam 2 lata, najpierw w charakterze stacjonariusza, a od lutego 1980 r. jako wikariusz domu oraz prowincjalny moderator duszpasterstwa powołań i referent Liturgicznej Służby Ołtarza. Zachowując oba prowincjalne stanowiska, został ustanowiony z dniem 21.08.1981 r. wikariuszem parafii św. Ludwika w Panewnikach, a w sierpniu 1982 roku przeniósł się do Wschowy, gdzie przebywał 9 lat. W tym czasie był prowincjalnym moderatorem duszpasterstwa powołań (1982-1983), prowincjalnym referentem Liturgicznej Służby Ołtarza (1982-1983), prowincjalnym wiceasystentem Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej (1982-1983 i od 1989), wikariuszem domu (1986-1989), spowiednikiem nowicjuszy w Osiecznej (1986-1989) i od 1989 roku ich ojcem duchownym. Na Kapitule Prowincjalnej w 1989 roku został wybrany na trzy lata prowincjalnym definitorem.

Z chwilą utworzenia prowincji św. Franciszka, opuścił w kwietniu 1991 roku klasztor we Wschowie i udał się do Kobylina, a stamtąd w 1996 roku na placówkę do Lublińca i po rocznym tam pobycie, w 1997 roku do klasztoru w Częstochowie, gdzie przebywał do listopada 2000 roku. Następnie po półrocznym pobycie w Panewnikach i paromiesięcznym w Opolu, w kwietniu 2002 udał się na placówkę do Lublińca w charakterze wiceasystenta regionu tarnogórsko-lublinieckiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a stamtąd, w pierwszej połowie 2004 roku do Panewnik.

W okresie od 1991 roku do roku 2004 był prowincjalnym wiceasystentem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (1991-2001), prowincjalnym koordynatorem sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (1991-1995), prowincjalnym asystentem Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego (1992-1995) i wiceasystentem (1995-2001), asystentem krajowym Młodzieży Franciszkańskiej (1994-1998), ojcem duchownym nowicjuszy w Miejskiej Górce (1992-1995).

Ostatnim klasztorem w którym przebywał to Miejska Górka, dokąd przybył pod koniec sierpnia 2004 r. w charakterze rekolekcjonisty i stacjonariusza. Głosił rekolekcje parafialne, zamknięte dla sióstr zakonnych, a także coroczne, od roku 2010, dla Polonii w Kanadzie oraz w 2013 roku także w Kolumbii i w Ekwadorze. W latach 2004-2007 był dyskretem klasztoru w Miejskiej Górce, a w roku akademickim 2006-2007 prowadził zajęcia z duszpasterstwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej w WSD Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Był także inicjatorem zakładania przy parafiach dziecięcych grup Rycerzy Św. Franciszka (od 1999 roku) i od 2005 roku, na wniosek Rady Narodowej FZŚ, został ustanowiony asystentem narodowym Drużyn Rycerzy Św. Franciszka.

W 2014 roku, na krótko przed planowanym wyjazdem rekolekcyjnym do Kanady, dnia 10 września, przeszedł operację w szpitalu w Białymstoku, a po operacji nie odzyskawszy przytomności - przewieziony został 30 października do Szpitala Kolejowego w Katowicach Ligocie, a następnego dnia do infirmerii w klasztorze panewnickim. Tam zmarł 5 grudnia 2014 roku o godz. 8.30.

Pogrzeb odbył się, 9 grudnia w bazylice w Panewnikach, przy bardzo licznym udziale współbraci naszej Prowincji, przedstawicieli prowincji św. Franciszka, przybyłych z różnych regionów członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzy św. Franciszka oraz wiernych miejscowych. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył jego ostatni gwardian o. Grzegorz Czepiel, celebrację Mszy św. prowadził gwardian panewnicki o. Marcelin Pietryja, a mowę pogrzebową wygłosił współbrat kursowy, magister nowicjatu, o. Józef Czura. Został pochowany w części zakonnej panewnickiego cmentarza.

O. Sylwester Piotr Haśnik przeżył 62 lata, w Zakonie 42, w kapłaństwie 35.