W uroczystość św. Franciszka z Asyżu (4 października) nasz parafianin br. Flawiusz Szynal złożył swoje śluby wieczyste.Razem z nim profesję uroczystą na ręce ministra prowincjalnego o. Ezdrasza Biesoka złożyli: br. Bernard Karwot z Rybnika i br. Ignacy Winiarski z Rybnika.