KOLEDA

Z racji zakończonych tegorocznych odwiedzin duszpasterskich pragniemy podziekować wszystkim parafianom, którzy otwarli drzwi swoich domów i serc. Za wspolną modlitwę i okazaną dobroć, jak i za wszelakie ofiary składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy za wszelkie dobre słowa, pochwały i wsparcie, a także za wszelkie pouczające uwagi na temat naszej wspólnoty i parafii, które bierzemy sobie do serca. Jak już było wspomniane wcześniej, wszelkie ofiary są przeznaczone na dalszą pracę w naszej kaplicy przedpogrzebowej. Niech błogosławieństwo, którego udziela nam nasz Pan, Jezus Chrystus przez swojego kapłana, trwa w waszych domach. Życzymy pokoju i dobra!