W ramach roku poświęconego Apostołowi Narodów ministranci, lektorki i dzieci Maryi wraz z o. Melchizedekiem udali się 18 października do Świątyni Jubileuszowej w Nowym Bytomiu.

Była to piesza pielgrzymka. Celem pątników było przede wszystkim uzyskanie odpustu zupełnego, aby pełniej doświadczać daru swojego powołania do służby Bożej, swojego wybraństwa. W ramach pielgrzymki uczestniczyli wspólnie w nabożeństwie prosząc Chrystusa za wstawiennictwem św. Pawła by tak jak On mogli w należyty sposób pełnić wolę Bożą. Podczas eucharystii po kazaniu każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał krzyż Tau .Ma on przypominać o odbytej pielgrzymce jak również o celu, do którego zdążamy, a którym jest Niebo. Po mszy świętej odbyła się konferencja na temat odpustu zupełnego. Wiemy już, jakie warunki trzeba spełnić by go zyskać. Oprócz czasu poświęconego na modlitwę był również czas, który wypełniliśmy rozmowami goszcząc się w kawiarence parafialnej. Gospodarze tego miejsca na czele z księdzem proboszczem przywitali nas bardzo życzliwie i serdecznie. Poczęstowali nas herbatą i kawą jak również wyśmienitym ciastem. Ksiądz proboszcz stwierdził, że jesteśmy pierwszą w blisko 100 letniej historii parafii pielgrzymką, która pieszo dotarła do tegoż kościoła, z czego też się bardzo cieszył. Wręczył też każdemu pamiątkę w postaci zaświadczenia, że modliliśmy się w Kościele Jubileuszowym w Nowym Bytomiu w Roku Świętego Pawła. Wzmocnieni duchowo udaliśmy się ze śpiewem na ustach w drogę powrotną do naszego kościoła, gdzie wszystkich nas powitał o. Jan Bosko.
o. Melchizedek

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates