W Trzech Króli odbyła się w naszym klasztorze kolęda. Kolędował nasz prowincjał o. Antonin Brząkalik, towarzyszył mu wikariusz prowincji o. Dymitr Żeglin. Po wspólnej modlitwie w kaplicy klasztornej odwiedziliśmy ze śpiewem kolęd i Bożym błogosławieństwem wszystkie klasztorne pomieszczenia.