XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA

13 X 2019 - 20 X 2019 


 

 

 

Za wszelkie ofiary i życzliwość składamy serdeczne podziękowanie - „Bóg zapłać”,

a na nadchodzący tydzień Wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa.

 

 

 

 

 

NADZWYCZAJNY MIESIAC MISYJNY

 

Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

 

Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny?

 

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM:

  1. osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą
    i wspólnotową,
  2. czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
  3. pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
  4. realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji
    w Kościołach będących w największej potrzebie.
     

 

 

 

Ważne!– Kongres Misyjny – Rudy Raciborskie 19.10. 2019
Zaproszeni wszyscy – całe rodziny!!!