8 stycznia, w Święto Chrztu Pańskiego, do naszej zabrzańskiej parafii przybyła młodzież z Koszarawy, gdzie znajduje się nasz klasztor. Młodzi tworzący Kapelę Góralską, grali i śpiewali na mszach św., co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez parafian i braci franciszkanów.

Jak się później dowiedzieliśmy, są wychowankami braci Golców. Liczymy na to, że nasi goście jeszcze nas odwiedzą. Życzymy wiele łask Bożych i powodzenia w dalszej posłudze muzyki i śpiewu.