Kto znałby jakiekolwiek przeszkody dotyczące zawarcia sakramentu małżeństwa przez te osoby zobowiązany jest powiadomić proboszcza (KPK, kan. 1066 i 1069).