Zakończenie

INSTRUKCJA, służąc pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów, ma wprowadzić jednolitą praktykę duszpasterską w stosunku do małżeństw i rodzin o różnej przynależności kościelnej w całym kraju.
Episkopat, kierując niniejszą INSTRUKCJĄ do duszpasterzy katolickich, jednocześnie żywi nadzieję, że inne Kościoły chrześcijańskie w Polsce wydadzą dla swoich duszpasterzy analogiczne wskazania, podyktowane troską o dobro wiary i naszych rodzin.

Warszawa, dnia 11 marca 1987 r.

Instrukcja została przyjęta na 219 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski (10-11 marca 1987 r. ).

Józef Kard. Glemp, Prymas Polski,  Przewodniczący Konferencji Episkopatu

bp Alfons Nossol,  Przewodniczący Komisji do Spraw Ekumenizmu

 

DEKRET

 "Instrukcję Episkopatu Polski w sprawie Duszpasterstwa Małżeństw o różnej przynależności kościelnej" przyjętą i zatwierdzoną na 219 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w dniu 11 marca 1987 r. w Warszawie, ogłaszam jak obowiązującą we wszystkich Diecezjach Polskich.

Warszawa, 14 marca 1987 r. nr 829/87/P

+ Józef Kard. Glemp, Przewodniczący Konferencji Episkopatu,  Prymas Polski

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates