II Polski Synod Plenarny (1991-1999) - Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II

Liturgia w tajemnicy Kościoła

41. Chrystus podniósł do godności sakramentu przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa [67]. Chrześcijańscy małżonkowie są znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości łączącej Chrystusa z Kościołem (por. Ef 5, 25). Małżeństwo jest sakramentem społecznym, przyczyniającym się do budowania Kościoła. Stanowi podstawę wspólnoty rodzinnej, w której dzieci przez chrzest i chrześcijańskie wychowanie stają się członkami Ludu Bożego, Ciała Chrystusa [68].

42. Małżeństwo między dwojgiem katolików jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej. Zaślubiny są sakramentalnym aktem uświęcania małżonków, dlatego winny być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem i przyjęciem sakramentu pokuty [69].

Szafarzami sakramentu małżeństwa są sami małżonkowie, którzy udzielają go sobie poprzez wyrażenie wobec Kościoła swojej zgody [70].

Polskie drogi odnowy liturgicznej

71. Katolicy przywiązują dużą wagę do zawierania sakramentu małżeństwa. Społeczność katolicka z ulgą przyjęła przepis Konkordatu o skutkach cywilnych małżeństw zawieranych w Kościele. Zakończył on bowiem przymus zawierania dwóch zupełnie różnie rozumianych związków oraz próby tworzenia "obrzędowości świeckiej", a nawet swoistej konkurencji z "obrzędowością kościelną".

72. Narzeczeni i ich krewni starają się o piękno i dostojeństwo uroczystości sakramentu małżeństwa. Widoczne jest jednak powierzchowne traktowanie liturgii tego sakramentu i nadmierne przywiązywanie wagi do jej zewnętrznej strony: dekoracji, światła, strojów i muzyki. Uczestnicy liturgii małżeństwa zachowują się niekiedy jak niemi widzowie. Czasem można odnieść wrażenie, że najważniejsze jest utrwalenie obrzędu przez licznych fotografów i kamerzystów.

Poważne zastrzeżenia budzi sposób sprawowania sakramentu małżeństwa w niektórych wielkich parafiach miejskich. Śluby odbywają się w nich często poza Mszą świętą, w krótkich odstępach czasu, w pośpiechu.

Liturgia - zaproszenie do odpowiedzialności. Wskazania i zalecenia synodalne

127. W trakcie katechezy ostatnich klas gimnazjum i liceum należy zwrócić szczególną uwagę na wyjaśnienie sensu poszczególnych znaków i symboli liturgii sakramentu małżeństwa, a wśród nich wymowy udzielania Komunii świętej pod obiema postaciami.

128. Synod zachęca duszpasterzy, aby wykorzystywali wszelkie okazje do dobrego przygotowania narzeczonych do małżeństwa. Tzw. kursy przedmałżeńskie należy przekształcić w prawdziwą katechezę dla dorosłych. Celem tej katechezy winno być ukazanie życia małżeńskiego jako drogi uświęcenia, budzenie postawy przychylnej życiu, odnowienie życia wiarą i sakramentami Kościoła, zwłaszcza pokuty i Eucharystii, a nie tylko pouczenie o sakramencie małżeństwa.

129. Należy korzystać z obrzędu zaręczyn, zawartego w Księdze Błogosławieństw.

130. Spotkanie duszpasterza z rodzicami nowożeńców, chrzestnymi, świadkami, rodzeństwem, a nawet gronem przyjaciół winno być jednym z elementów bliższego przygotowania do liturgii sakramentu małżeństwa. Podczas takiego spotkania należy ukazać głębię liturgii sakramentu małżeństwa i zaangażować jak najszersze grono osób do czynnego udziału przez czytania liturgiczne, śpiew psalmu, przygotowanie wezwań modlitwy wiernych oraz przyniesienie darów, do których można włączyć obraz o treści religijnej. Będzie on dla małżonków stosowną pamiątką dnia zaślubin.

131. Synod zachęca do pogłębiania sakramentalnego życia małżonków i rodzin m.in. przez religijny obchód rocznic ślubu, z odnawianiem przyrzeczeń małżeńskich i uroczystym błogosławieństwem kapłańskim.

Godna zalecenia jest praktyka zapraszania w święto Najświętszej Rodziny małżeństw z małymi dziećmi, którym udziela się błogosławieństwa.

Należy upowszechnić zwyczaj udzielania błogosławieństwa rodzicom oczekującym dziecka.

przypisy

67. KKK, 1601.

68. Święty Synod omawia ten sakrament szczegółowo w dokumencie "Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie".

69. Por. KKK, 1621-1622; Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 67.

70. Por. KKK, 1623.

 

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates