Sakrament bierzmowania powinien przyjąć każdy ochrzczony. Co prawda sakrament ten nie jest konieczny do zbawienia, jednak dzięki niemu doświadczamy umocnienia Duchem Świętym. Bierzmowanie można przyjąć dopiero przy osiągnięciu odpowiedniego wieku. W Polsce jest to 3 klasa gimnazjum. Można oczywiście być bierzmowanym także później. 

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się tylko przy parafii.

wymagane dokumenty

 • świadectwo chrztu

 •  opinia katechety

 •  ewentualna zgoda parafii macierzystej

inne wymagania

 • udział w przygotowania dalszym 

 • udział w przygotowaniu bliższym 

 • zdanie egzaminu z wiedzy katechizmowej 

 • znajomość życiorysu swojego patrona (choćby pobieżna)

 • comiesięczna spowiedź

przygotowanie dalsze

Zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinno obejmować wszystkie trzy klasy (poziomy nauczania) gimnazjalne. Spotkania takie odbywają się raz w miesiącu (od IX-VI) o 19:00 w kaplicy.
Dokładne terminy są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich oraz w kalendarzu na naszej witrynie internetowej.

przygotowanie bliższe

W trzeciej klasie gimnazjalnej kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do wzięcia udziału w 6 spotkaniach w małych grupach. Terminy tych spotkań są ustalane dla każdej grupy indywidualnie. Podział na grupy zostaje dokonany pod koniec września.

zmiana imienia

Zgodnie z wytycznymi II Synodu Plenarnego do bierzmowania winno się używać imienia chrzcielnego. Jeśli jednak nie ma patrona o danym imieniu wtedy można wybrać dodatkowe imię mające patrona.
Chrzest jest podstawowym sakramentem. Już w nim otrzymujemy dary Ducha Świętego. Bierzmowanie jest kontynuacją i uzupełnieniem chrztu, stąd powinno się zachować imię chrzcielne.

świadek bierzmowania

Świadkiem bierzmowania powinien być rodzic chrzestny. Jeśli jest to niemożliwe wtedy świadkiem mogą być rodzice bądź opiekunowie. Ewentualnie świadkiem może być jakakolwiek dorosła osoba już bierzmowana. Świadkiem nie może być rówieśnik!

bierzmowanie dorosłych

Kilka razy w ciągu roku w katedrze gliwickiej jest możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby dorosłe. Osoba taka musi jednak wpierw zostać przygotowana do bierzmowania w swojej parafii.

wymagane dokumenty:

 • świadectwo chrztu

inne wymagania:

 • ukończona katecheza w zakresie szkoły średniej

 • przygotowanie bliższe (uzgadnianie zawsze indywidualnie z danym kandydatem)

Uwaga: Jeśli dorosły pragnący przyjąć sakrament bierzmowania nie ukończył katechizacji, musi zostać przygotowany w ramach spotkań katechumenatu. Jest on uzgadniany indywidualnie z którymś z ojców wikarych.

 

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates