IV NIEDZIELA ADWENTU

22 - 29 XII 2019

 

 

 
ŚWIĘTO ŚW. RODZINY, 29 XII 2019 – 5 I 2020
NIEDZIELA 7.00 1. Za ++ rodziców Władysława i Mariannę, brata Stanisława, siostrę Teofilę oraz ++ z rodz. Kazik, Milczarek i Kałuża.
2. Za + Klarę Próba (greg. 29).
9.00 1. W int. Anny i Józefa Krzyk z ok 28 r. ślubu, z pr. o Bł.B dla całej rodziny.
2. Za + Edwarda Promnego (greg. 29).
29.12.2019 10.30 1. Przez wst. św. Anioła Stróża z podz. za otrz.ł., z pr. o dalsze bł.B i op.MB dla Franciszka z ok. 2 r.ur.
2. W int. Haliny i Stanisława Chalot z podz. za otrz.ł. i z pr. o dalsze bł.B i dary DŚ z ok. 50 r. ślubu. - TD.
12.00 1. Za wst. MB Niepokalanej, z podz. za przeżyte lata i otrz.ł. oraz z pr. o dalsze bł.B dla Anny z ok. 40 r.ur oraz dla męża i córki.
2. Za + tatę Bolesława Fortuna.
3. O bł.B dla Marii Lazar z ok. chrztu (chrzest po mszy św.)
16.30 1. Za + Jana Winiarskiego (greg. 29).
20.00 1. Za + Helenę Tulik w 30 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 7.00 1. Za ++ Bronisławę i Władysława Serwaczek w r.śm
2. Za + Edwarda Promnego (greg. 30).
3. Za + Klarę Próba (greg. 30).
30.12.2019 4. Za + Jana Winiarskiego (greg. 30).
5. Za + Mariana.
13.30 1. Pogrzeb: + Stanisława Kunkel.
18.00 1. Do Op.B z podz. za otrz. łaski oraz z pr. o dalsze bł.B i op.MB dla córki Karoliny z ok. 37 r.ur.
WTOREK 7.00 1. Przez wst. MB w int. Janiny z ok 66 r.ur, z podz. za otrz.łaski i z pr. o zdrowie i bł.B dla całej rodziny
2. Za + Marię Burzan w 15 r.śm. Oraz ++ Irenę, Genowefę i Julię.
31.12.2019 18.00 1. Msza św. na zakończenie Roku Pańskiego 2019 – w int. Dobroczyńców klasztoru i parafii.
2. Za + Józefa Nadobnego w 29 r.śm oraz + br. Andrzeja we wsp. urodzin.
3. Za + Mieczysława Trębeckiego w 1 r.śm.
4. Za + Irenę Gorewoda w miesiąc po śmierci.
ŚRODA 7.00 1. Zbiorowa za ++
2. Za + Pawła Próba (greg. 1).
9.00 1. W int. Parafian.
2. W int. Matek i Ojców w modlitwie i ich dzieci.
10.30 1. Za + Mieczysława Tudek we wsp. ur. + Zofię Kubacką oraz ++ z rodz. Bednarek, Tudek, Matolicz i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Mariana.
1.01.2020 12.00 1. Do Mił.B. za ++ Mieczysława, Mariannę i Waldemara.
16.30 1. Do Dworu Niebieskiego 1: O Mił.B. dla Genowefy Pawlak.
20.00 1. Za + Barbarę Kalisz (greg. 1).
CZWARTEK 7.00 1. Za + Pawła Próba (greg. 2).
2. O Mił.B. dla Genowefy Pawlak (do dworu 2).
2.01.2020 3. Za + Barbarę Kalisz (greg. 2).
4. Za + Stanisława Matuszewskiego w 5 r.śm.
18.00 1. W int. Powołanych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za wspólnotę klasztorną.
PIĄTEK 7.00 1. Za + Pawła Próba (greg. 3).
2. O Mił.B. dla Genowefy Pawlak (do dworu 3).
3.01.2020 3. Za + Barbarę Kalisz (greg. 3).
18.00 1. Msza św. szkolna:
2. W int. Wynagradzającej NSPJ
SOBOTA 7.00 1. W int. Wynagradzającej NS NMP
2. Za + Pawła Próba (greg. 4).
4.01.2020 3. O Mił.B. dla Genowefy Pawlak (do dworu 4).
4. Za + Barbarę Kalisz (greg. 4).
18.00 1. Za ++ Dorotę Rochnia i Krystynę Zając – od przyjaciółki.
II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU, 5 – 12 I 2020
NIEDZIELA 7.00 1. Za + Pawła Próba (greg. 5).
2. Za + Tomasza Zawodniaka od parafian z ul. Tatarkiewicza 13.
9.00 1. Za + Mariana Boruszka w 2 r.śm.
2. Za + Barbarę Kalisz (greg. 5).
5.01.2020 10.30 1. Za + Marię Kluczny w 20 r.śm, jej + męża Augustyna, ++ synów Bernata i Jerzego wraz z rodzinami.
2. Za + Józefa Dziuk w 30 dniu po śm.
3. Za + tatę Stanisława Strzałkowskiego w 3 r.śm i mamę Halinę.
12.00 1. Chrzty:
16.30 1. O Mił.B. dla Genowefy Pawlak (do dworu 5).
20.00 1. Za + Józefa Dziuk w 30 dniu po śm. - od Urszuli i Stanisława Jagieło.
PONIEDZIAŁEK 7.00 1. W int. Polecanych.
2. Za + Pawła Próba (greg. 6).
9.00 1. W int. Parafian.
2. Za + Julię Kłak w 30 dniu po śm.
6.01.2020 10.30 1. Za + Czesławę Mojeścik w 16 r.śm, + Stanisława Szela w 16 r.śm. oraz ++ Czesława i Tadeusza Drobina.
2. Do Op.B w int. Izabeli i Herberta Gorzawskich z ok 25 r.ślubu z podz. za otrz.ł. i z pr. o dalsze bł.B, zdrowie i Op.MB oraz bł.B w rodzinie. - Te Deum.
12.00 1. Do Op.B z podz. za otrz. łaski i z pr. o dalsze bł.B i dary DŚ dla Zofii z ok. 83 r.ur. oraz dla Anny i wnuczki Nadii z ok. ur.
2. Za + Natalię Pyczot we wspomnienie urodzin.
16.30 1. O Mił.B. dla Genowefy Pawlak (do dworu 6).
20.00 1. Za + Barbarę Kalisz (greg. 6).

 

 

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates