zywy-rozaniec-1024x358.jpg

 

W naszej Parafii jest 5 Róż Różańcowych, są to Róże: św. Jana Pawła II, św. Józefa, św. Franciszka, Niepokalanego Serca NMP oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rodzi się nadal potrzeba i troska, by więcej osób zaangażowało się w tę wspólnotową modlitwę, a jednocześnie przynagla nas do tego nie cichnący głos Maryi, Jej wołanie z Fatimy i innych miejsc objawień: „Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę". Zachęcam i zapraszam Parafian o postawienie odważnego kroku i włączenie się we Wspólnotę Żywego Różańca, by mieć żywy udział w dziele zbawczym świata oraz uświęcaniu naszej Parafii. Gdyby ktoś chciał się zapisać do tej Wspólnoty, to można przyjść na spotkanie lub zgłosić się do kancelarii parafialnej, czy też zakrystii. W naszej Parafii, odbywają się krótkie spotkania Żywego Różańca ( około 15 minut) , zawsze w pierwszą środę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00, czyli około godz. 18.30. Ponadto poszczególne Róże mają osobne spotkania 2 razy w roku w wyznaczonych terminach. Zaś w każdy 13 dzień miesiąca jest Msza św. w intencji Wspólnoty.

 

Opiekunem wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii jest Ojciec Emanuel OFM, proboszcz.

spotkania odbywają się: w pierwsza środa miesiąca po Mszy św. wieczornej w kościele.

 

ŻYWY RÓŻANIEC – CO TO JEST?

"Odmawiać Różaniec to znaczy udać się

do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, 

jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej."

bł. Jan Paweł II 2.10.1988 r.

 

ŻYWY RÓŻANIEC przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu Kółko Różańcowe złożone jest z 20 osób i nazywa się Różą. Do Żywego Różańca może należeć każdy. Mogą, to być: dzieci, młodzież, jak również mężczyźni i kobiety w różnym wieku. Każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz", dziesięć „Zdrowaś Maryjo" i jedno „Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to modlitwa za misje, jak również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę".

 

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję. Na czele każdego Róży stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc. Zmiana tajemnic odbywa się co jest praktyczne – w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3., to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4., itd. Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

 

Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego. Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie: W dniu przyjęcia do Żywego Różańca, Narodzenia Pana Jezusa (25 XII), Ofiarowania Pańskiego (2 II), Zwiastowania NMP (25 III), Zmartwychwstania Pańskiego Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII), w święto Królowej Różańca świętego (7 X), Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates