zs2.jpg

(Na zdjęciu o. Bernard z niektórymi członkami LSO naszej parafii)

 

Kiedy słyszysz słowo ministrant, z pewnością wyobrażasz sobie małego chłopca z białą komżą i brązowym kapturkiem, krążącego wokół ołtarza i dzwoniącego w odpowiednich momentach Mszy Świętej. Tymczasem obok tych najmłodszych są także młodzieńcy, którzy są ministrantami.
 

Ale od początku…

 
Służba ministrancka to powołanie do bycia blisko Chrystusa i Jego Kościoła. 
Ministrant przeżywając liturgię sakramentalną uczy się przeżywać całe swoje życie jako służbę dla Boga i uświęcenie samego siebie jako chrześcijanina. W codziennym życiu, ministrant pielęgnując w sobie pragnienie, by Chrystus królował w jego sercu, stara się odznaczać kulturą osobistą i postępowaniem zgodnym z zasadami etyki chrześcijańskiej. Przynależność do wspólnoty ministrantów to nie tylko nieustanne przebywanie w kościele i pełnienie Służby Bożej, która jest istotą posługi ministranta, ale również poszerza spojrzenie na świat i na drugiego człowieka. Każdy z chłopców przecież jest inny, ma inny temperament, posiada inne zainteresowania i pasje… Ministranci, podczas zbiórek, wspólnych wyjazdów i przygód, a także poprzez sport, uczą się bycia we wspólnocie, a przede wszystkim poznają Chrystusa, który staje się dla nich wzorem.

 

Formacja dla Ministrantów starszych (lektorów, animatorów itd.) odbywa się w naszej parafii w ramach spotkań Młodzieży Franciszkańskiej, co nie jest równoznaczne z obowiązkiem przynależności do tej wspólnoty poprzez złożenie odpowiednich przyrzeczeń. Celem prowadzonej w ten sposób formacji jest to, by młodzież naszej parafii w braterskiej wspólnocie przeżywała relację z Bogiem i między sobą. Tak prowadzona formacja ma ożywiać, ubogacać i służyć naszej wspólnocie parafialnej poprzez obudzenie w młodzieży świadomości szczególnego posłannictwa, jakim będzie ich zaangażowanie w formację Dzieci Maryi i Ministrantów młodszych, która odbywa się: 


w I, III i V sobotę miesiąca o godzinie 10:00 (ministranci);

 

 

 

W naszej parafii duszpasterzem młodzieży (LSO, MF i DzM) jest o. Jędrzej OFM.

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates