pon-a-prueba-tu-memoria-cuanto-sabes-de-historia-del-siglo-xx.jpg

 

 

HISTORIA KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH

I PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA NMP W ZABRZU

 

 

Po II wojnie światowej w północnej części parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu zaistniała konieczność utworzenia nowej placówki duszpasterskiej. 24 sierpnia 1947 r. poświęcono prowizoryczną kaplicę w zaadaptowanym na ten cel drewnianym baraku i utworzono filię parafii św. Andrzeja Apostoła. Opiekę duszpasterską początkowo sprawowali księża z parafii macierzystej.

 

W 1957 r. Kuria biskupia w Opolu powierzyła filię opiece  Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, a następnie Dekretem z dnia 1 stycznia 1958 r. biskup opolski Franciszek Jop erygował parafię Niepokalanego Serca NMP w Zabrzu. Za kościół tymczasowy długie lata służył drewniany barak, a zakonnicy mieszkali w pobliskiej kamienicy.

 

Zgodę na powstanie parafii ówczesne władze państwowe wydały dopiero w 1973 roku. Kościół i klasztor budowano w latach 1982-88. Konsekracja kościoła  pw. Niepokalanego Serca NMP miała miejsce 14 maja 1988 roku, a dokonał tego biskup pomocniczy z Opola, ks. Jan Wieczorek. W międzyczasie używana wcześniej kaplica drewniana spłonęła w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach w Wigilię Bożego Narodzenia 1984 roku.

 

 

POPRZEDNI PRZEŁOŻENI:

 

o. Romuald Warzecha OFM, prezes (lata 1957–1962)

 o. Elzeary Tatarczyk OFM, prezes (lata 1962–1965)

o. Celestyn Kołodziej OFM, prezes (lata 1965–1971)

o. Ksawery Moczek OFM, prezes (lata 1971–1974)

o. Ryszard Pinkawa OFM, prezes (lata 1974–1980)

o. Ksawery Moczek OFM, prezes (lata 1980–1984)

o. Nazariusz Szojda OFM, prezes (lata 1984–1986)

o. Nazariusz Szojda OFM, gwardian (lata 1986–1995)

o. Rufin Juraszek OFM, gwardian (lata 1995–1998)

o. Artur Noworzyn OFM, gwardian (lata 1998–2002)

o. Mateusz Smolarczyk OFM, gwardian (lata 2002–2013)

o. Teofil Lukas OFM, gwardian (lata 2013 - 2019)

o. Emanuel Ligocki OFM, gwardian (lata 2019 - nadal)

 

 

zabrze.jpg

(obecny wygląd kościoła i klasztoru)

 

 

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates