Każdy jubileusz jest źródłem naszej wdzięczności Bogu za otrzymane łaski, za hojność darów Bożych. 19 maja dziekowaliśmy Bogu za 25 lat posługi o. Teofila Lukasa. Życzymy naszemu jubilatowi aby wciąż na nowo odkrywał głębię sakramentu kapłaństwa – tego wielkiego daru, a zarazem życzymy mu także zdrowia, sił do pracy i Bożego błogosławieństwa.

W dniu 18 maja 2019 r.o godz. 9.00 w kościele pielgrzymkowym, przy klasztorze w miejscowości Freystadt w Niemczech, biskup diecezjalny z Eichstätt Gregor Maria Hanke OSB udzielił święceń diakonatu naszemu współbratu Fidelisowi Dudkowi OFM. Diakon Fidelis, przez ostatnie 6 lat odbywał studia na uniwersytecie w Eichstätt oraz Regensburg. Po święceniach diakonatu rozpoczyna swoją praktykę pastoralną w parafii diecezjalnej w Allersberg. Na czas przygotowań do święceń kapłańskich życzymy diakonowi Fidelisowi radosnego naśladowania w życiu rad i drogowskazów św. Franciszka.

 

W niedzielę o godz. 6.00 obwieściliśmy Zmartwychwstanie Naszego Pana. Wdzięczni Bogu za Zwycięstwo wierni przyjęli Pana do serc podczas Eucharystii.

O godz. 20.00 w sobotę rozpoczęliśmy Wigilię Paschalną. Głównym celebransem liturgii był o. Emanuel OFM. Ta pełna symboliki oraz głębi teologicznej Celebracja została zainicjowana poświęceniem ognia. Z zapalonym Paschałem wszyscy udali się do świątyni, by po przekazaniu sobie ognia wysłuchać Orędzia Paschalnego. Liczne czytania Słowa Bożego pomogły otworzyć serca na Historię Zbawienia. Póżniejsza Liturgia chrzcielna była okazją do odnowienia przyrzeczeń danych Panu Bogu.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej rozpoczęliśmy Liturgię Wielkiego Piątku. O godz. 18.00 o. Bernard OFM  wraz z asystą procesjonalnie udał się do ołtarza. Na znak głębokiego uniżenia i pokory wobec Męki Pana upadł na twarz przed ołtarzem. Po odczytaniu Męki Pańskiej o. Hadrian wygłosił homilię. Kaznodzieja odniósł się do Misterium Krzyża i pogłębił jego sens i znaczenie w życiu człowieka. Adoracja Krzyża była dla wiernych okazją do oddania czci Zbawicielowi. Po udzieleniu Komunii Św. procesja udała się do Grobu Pańskiego.

18 kwietnia w Wielki Czwartek o godz. 18.00 Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył o. Teofil OFM rozpoczęły się w naszej parafii obchody Triduum Paschalnego. To szczególny czas w ciągu roku liturgicznego, gdy w trakcie trzech kolejnych dni rozważane są męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W liturgii Wielkiego Czwartku upamiętniona została Ostatnia Wieczerza, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami. To zarówno dzień ustanowienia Eucharystii, jak i kapłaństwa, a więc święto kapłanów. Dlatego w ten wyjątkowy dzień wszyscy ojcowie pracujący w naszej parafii stają razem przy ołtarzu. Jest to jedyna Msza święta, jaką odprawia się tego dnia w kościołach parafialnych (oprócz Mszy Krzyżma w katedrze). Po procesyjnym wejściu kapłanów i ministrantów na początku Mszy świętej śpiewa się hymn „Chwała na wysokości Bogu” z towarzyszeniem bijących wszystkich dzwonów i dzwonków. Wówczas milkną organy i od tej pory zamiast dzwonków używa się kołatek. Wielkoczwartkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu w uroczystej procesji do kaplicy przechowywania (tzw. ciemnicy). Od tej chwili tabernakulum pozostaje puste, wieczna lampka zgaszona, a z ołtarza zdejmuje się obrus, mszał i świece. Adoracja w kaplicy trwała do godziny 21.00.

W poniedziałek 25 marca przeżywaliśmy uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież z naszej parafii oraz parafii św. Wojciecha . O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Kopca z udziałem proboszczów parafii z których pochodziła bierzmowana młodzież.

W dniach od 10 do 13 marca br. w naszej parafii odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, których tematem przewodnim była "Miłość". Rekolekcje poprowadził o. Syrach Janicki. Zwieńczeniem rekolekcjii parafialnych była Droga Krzyżowa ulicami parafii. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej poprowadził natomiast o. Radomir Buchcik.

 

 

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates