W sobotę 11 maja na klasztornym cmentarzu w Panewnikach został pochowany śp. o. Cyriak Wrzodak OFM.

Piotr Wrzodak urodził się 26.04.1961 w Legnicy z rodziców Józefa i Ewy z domu Kowalskiej. Ochrzczony został w kościele parafialnym św. Mikołaja w Szewnej (diec. sandomierska).

Mając siedem lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, którą ukończył w 1976 roku. Naukę kontynuował w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych Fabryki Obrabiarek Ciężkich w Kuźni Raciborskiej, którą ukończył w 1979 roku z zawodem ślusarza. Przez okres nauki szkolnej uczęszczał na naukę religii przy tamtejszej parafii św. Marii Magdaleny, w której przystąpił 24.05.1970 do I Komunii św. i w której 05.06.1971 otrzymał z rąk bpa Franciszka Kopa sakrament bierzmowania.

Mając wyuczony zawód, został w 1979 roku zatrudniony jako ślusarz w Fabryce Maszyn „Ryfama” w Rybniku. Pracował tam do 1986 roku. W latach 1980-1983 był uczniem Technikum Budowy Maszyn i Urządzeń Górniczych dla Pracujących w Sosnowcu, które ukończył zdając egzamin dojrzałości.

W sierpniu 1986 roku został przyjęty do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi, który opuścił na własną prośbę w czerwcu 1987 roku. Po powrocie do domu podjął od 1 lipca 1987 roku pracę w KWK „Budryk” w Ornontowicach.

Idąc za głosem powołania zakonnego i chcąc swe życie zrealizować w duchu św. Franciszka z Asyżu, zgłosił się do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP W Polsce jako aspirant do kapłaństwa. Dnia 13.09.1988 został przyjęty i d 5 października rozpoczął postulat najpierw w klasztorze w Jarocinie, a od 31 lipca 1989 w klasztorze w Woźnikach. Tam, 26.08.1989 został przyjęty do nowicjatu przez ministra prowincjalnego o. Hipolita lipińskiego – otrzymał habit zakonny i mię zakonne Cyriak. Nowicjat odbył w klasztorze w Osiecznej, gdzie 02.09.1990 wikariusz prowincjalny o. Hieronim Dłubis przyjął od niego pierwszą profesję zakonną.

Po nowicjacie udał się na sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Minister prowincjalny o. Damian Szojda udzielił mu w kaplicy panewnickiego klasztoru posługi lektora 04.02.1993 i posługi akolity 05.02.1994 oraz przyjął od niego 02.02.1995 w panewnickiej bazylice profesję uroczystą. Święcenia otrzymał w bazylice w Panewnikach: diakonatu 05.05.1995 z rąk bpa Gerarda Bernackiego, a prezbiteratu 09.05.1996 udzielił mu abp Damian Zimoń. Seminarium ukończył z tytułem magistra teologii.

Po święceniach został skierowany na placówkę w Cieszynie, gdzie przebywał dwa lata (do 1998 roku) – pełnił tak obowiązki duszpasterza bursy dla młodzieży męskiej oraz rekolekcjonisty, a w latach 1997-1998 był też wikarym domu i kapelanem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Boromeuszek.

W 1998 roku został wybrany magistrem nowicjatu w Miejskiej Górce, dokąd przybył w sierpniu tegoż roku. Po roku, odpowiadając na apel Ministra Generalnego, zgłosił swą gotowość na wyjazd do pracy misyjnej w Maroku. Zarząd Prowincji zgodził się na jego wyjazd w sierpniu 2000 roku.

Zanim udał się do Maroka, przygotowywał się duszpastersko od września 2000 w Belgii i Francji.Po przyjeździe do Maroka w 2001 roku przez pewien czas przebywał w Rabacie, następnie w Meknes-Medina (2001-2002) i w Tetuanie (do 2002 roku).

Ciężka choroba zmusiła go do opuszczenia Maroka w 2004 roku. Przybył do Polski i rozpoczęła się jego długoletnia walka najpierw o życie, a później o uzyskanie sprawności. Przez blisko cztery lata przebywał w domu rodzinnym poddając się leczeniu w szpitalach i rehabilitacji.

W 2008 roku zostł skierowany do Panewnik jako rekonwalescent, a od 2010 roku podjął się pełnienia obowiązków ojca duchownego i spowiednika Domu Profesów Czasowych i Wyższego Seminarium Duchownego w Panewnikach. Od 05.05.2011 zamieszkał w panewnickiej infirmerii posługując braciom tam przebywającym.
Kolejna choroba, która ujawniła się w ostatnim czasie, okazałą się ponad jego siły. Zmarł 9 maja 2013 roku w swojej celi zakonnej, w 17 rocznicę święceń kapłańskich.

O. Cyriak Piotr Wrzodak przeżył 52 lata, w Zakonie 23, w kapłaństwie 17.

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates