W dniach 29 IV - 2 V w Panewnikach obradowała kapituła prowincjalna. Został wybrany nowy zarząd naszej prowincji zakonnej: minister prowincjalny - o. Antonin Brząkalik; wikariusz prowincji - o. Dymitr Żeglin; definitorzy - o. Ezdrasz Biesok, o. Filip Kahlert, o. Witosław Sztyk, br. Konrad Zastawny i o. Wit Chlondowski.

Poza wyborem nowych władz została poddana dyskusji obecna sytuacja prowincji.
Swoje sprawozdania przedłożyli:
- o. Kajetan Kowalski, wizytator generalny i prezes kapituły
- o. Ezdrasz Biesok, ustępujący minister prowincjalny
- o. Witosław Sztyk, sekretarz formacji i studiów
- o. Janusz Dziedzic, prowincjalny asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
- o. Filip Kahlert, prowincjalny sekretarz ewangelizacji
- o. Dymitr Żeglin, prowincjalny moderator ewangelizacji misyjnej
- o. Mateusz Smolarczyk, prowincjalny moderator duszpasterstwa misyjno-rekolekcyjnego
- o. Idzi Sorobusrki, prowincjalny animator duszpasterstwa powołań
- o. Antonin Brząkalik, ekonom prowincji
- o. Lucjusz Wójtowicz, bibliotekarz prowincji; wicepostulator ds. beatyfikacji
- o. Jan-Kanty Piechota, prezes fundacji bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie
- o. Aleksy Romanowicz, prezes fundacji Stygmatów św. Franciszka na Białorusi

Kapituła opracowała również projekt życia prowincji na najbliższe trzechlecie. Projekt obejmuje 5 obszarów naszego życia i działalności: duch modlitwy i pobożności; komunia życia we wspólnocie; życie w ubóstwie, umniejszeniu i solidarności; ewangelizacja - misja; formacja i studia.

Plan dnia obrad kapitulnych:
07:00 - msza z jutrznią
08:10 - śniadanie
09:00-12:20 - sesja przedpołudniowa (z półgodzinną przerwą)
12:30 - obiad
14:00-18:45 - sesja popołudniowa (z półgodzinną przerwą)
18:00 - kolacja
19:30 - nieszpory
20:00 - spotkanie braterskie

Z naszej wspólnoty w kapitule wzięli udział o. Tacjan i o. Mateusz.

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates