• charakter: pomoc misjom franciszkańskim

  • grupa: dla wszystkich

  • spotkania: nieregularne

  • linki: www.misje-ofm.org.pl - misje ad gentes prowadzone przez naszą prowincję zakonną
© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates