piątek, 26 05 2017

Nie tak dawno, bo w ubiegłe wakacje nasza młodzież, połączona z młodzieżą z Oławy i okolic, uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

Wszystkich razem, z o. Izajaszem, który organizował wyjazd, było 13 osób.

Dzięki życzliwości Sióstr Albertynek z Ecce Homo w Krakowie, nasza grupa miała bardzo dobre warunki mieszkalne nocując blisko najważniejszych wydarzeń.

Był to czas niezwykły! Razem z młodzieżą z całego świata mogliśmy nawzajem się poznawać i wspólnie wielbić Pana Boga. Był to czas wielkiej radości, doświadczania Kościoła, wzrastania w wierze.